Стоп коррупция!

"Стоп коррупция!": Столкнулся с коррупцией? Сообши!

Урматтуу студенттер!

Бул жерде сиздердин курамда болуп жаткан коррупциялык көрүнүштөр боюнча билдирүү калтыра аласыздар. Модуль, зачет же экзамен үчүн акча сураган окутуучуларга карата жумуштан кетиргенге чейинки кечиктирилгис, катуу чаралар көрүлөт!

Өз билдирүүнүздө төмөнкүлөрдү көрсөтүүнү унутпаңыз: 
  • Акча сураган окутуучунун аты-жөнү;
  • Ал окуткан сабактын аталышы;
  • Ал сураган акчанын өлчөмү;
  • Коррупциялык окуянын датасы жана орду;
  • Факультет жана курс.   
PS:
 
1) Эгер сиздин билдирүүнүздө коррупциялык көрүнүштү далилдеген кошумча материалдар (мисалы, аудио, видео жазуу) болсо - алар коррупционерге карата чара көрүү процессин тездеткенге жардам берет.
 
2) Темага туура келбеген же "адепсиз" билдирүүңүз кабыл алынбайт.

Ректорат
 
* * *
 
Уважаемые студенты!

Здесь вы можете оставлять сообщения о фактах коррупции на вашем факультете. В отношении тех преподавателей, которые требуют деньги за модуль, зачет или экзамен, будут приняты оперативные и жесткие меры, вплоть до увольнения!
 
Не забудьте указать в своем сообщении:
  • Ф.И.О преподавателя, который требует деньги;
  • Дисциплину, которую он преподает;
  • Сумму, которую он требует;
  • Дату, время и место коррупционного события;
  • Факультет и курс.   
PS:
 
1) Если ваше сообщение будет содержать дополнительные материалы (например: аудио, видео запись), подтверждающие факт коррупции - они только ускорят процесс принятия решения в отношении коррупционера.
 
2) Сообщения не по теме и "нецензурные" - не принимаются.
 

Ректорат